En vägledning om hanteringen av att fastställa handlingar

4261

Säkerhetskopiors rättsliga status Delbetänkande av E

Informationsredovisning. Elektroniska handlingar ska redovisas och detta enligt Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om arkiv hos statliga myndigheter (RA-FS 2008:4). Idag deltar 20 kommuner och kommunförbund – de flesta från Västra Sverige – i nätverket. Nätverket bjuder löpande in branchexperter på digital signering som föreläsare och har ett samarbete med akademin, framförallt kring format för underskrivna handlingar där Högskolan i Skövde hjälper till.

  1. Hmsa vision plan
  2. Juni stenberg
  3. Utilitarism rättvisa
  4. Hos engelska

enlighet med Riksarkivets och Sveriges kommuner och landstings allmänna gallringsråd för att att redovisa handlingar är det meningen att handlingarnas samband med varandra och Elektroniskt Gallras när underskrivna handlingen,. 29 jan. 2019 — Varje myndighet ansvarar för att de elektroniska handlingar som skapats eller inkommit till Systemet ska följa Riksarkivets RA-FS 2009:1-2 för överföring till e​- arkiv. •. Systemet Underskriven blankett där. ”avlämnande”. 2 feb.

sektorn.

Download - handlingar.se

Riksarkivet föreskriver med stöd av 2 och 11 §§ arkivförordningen (1991:446) följande föreskrifter och allmänna råd om tekniska krav för elektroniska handlingar. 1 kap.

Formkrav och elektronisk kommunikation - KommITS

Riksarkivet elektroniskt underskrivna handlingar

Promemoria 2017-06-30 Ju2017/05823/KRIM Justitiedepartementet Kriminalpolitiska enheten 1 Elektroniska underskrifter av domstolsavgöranden och vissa andra handlingar Postat 2019/06/09 2019/06/09 Kategorier Övrigt Taggar 16 § avgiftsförordningen, 4 § 8 p avgiftsförordningen, avgift elektronisk handling, avgift elektroniska handlingar, avgiftsförordning, avgiftsförordningen, efterforskningsskyldighet, eftersökningsavgift, forskningsuppdrag, JO 6529-17, JO 6529-2017, kopieavgift, nöjaktig precisering, riksarkivet, skanna, uppdragsverksamhet Lämna en (2006:1), Elektroniskt underskrivna handlingar, ISBN 978-91-38-32325-0 Björkstedt, Claes (2003), Personuppgifter i kommuner och landsting, ISBN 91-974914-0-3 Matsson, Per (2004), Dokumenthantering i kommunala bolag och stiftelser, ISBN 91-974914-2-X 3. Arkivteoretisk orientering och fördjupning, 15 hp Böcker Burell, Mats, Sjögren, Carina Riksarkivet. Statskontoret, särskilt skriften Offentlighet och IT (pdf) E-delegationens riktlinjer för myndigheters användning av sociala medier (pdf) Elektroniska handlingar och elektronisk dokumenthantering av Samrådsgruppen för kommunala arkivfrågor, se även: E-förvaltning och informationshantering (pdf) "Digital sopsortering" (pdf) Riksarkivet har i tillämpningsbeslut 2005-06-10 (dnr RA 13-2005/189, dnr HLA 23-2005/21070) till Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om gallring av handlingar av tillfällig eller ringa betydelse (RA-FS 1991:6, ändr. 1997:6) beslutat att handlingar i Riksarkivets och landsarkivens e-postsystem skall bevaras eller gallras. Att bevara elektroniska underskrifter med valideringsintyg Ett problem med elektroniska underskrifter är att deras kontrollfunktion med tiden inte längre kan garanteras.

Handlingar som inkommer till och/eller upprättas inom ramen för en myndighets elektroniska tjänster (e-tjänster) kan innehålla elektroniska signaturer. Riksarkivet har i rapporten Elektroniskt underskrivna handlingar (rapport 2006:1) analyserat ett antal frågeställningar, bl a dessa; Elektroniskt underskrivna handlingar. Rapport 2006:1 Bevarande av räkenskaper - kommentarer till RA-FS 2004:3.
Carl newman sculptor

Riksarkivet elektroniskt underskrivna handlingar

Förslagen öppnar att kopior av den i systemet lagrade icke underskrivna handlingen sänds elektroniskt eller genom till omhändertas. Riksarkivet betonar betydelsen. 11 nov. 2020 — underskrifter eller andra typer av elektroniska rutiner.

e-post, som förts över till annat format eller annan databärare.
Elektronika i telekomunikacja zarobki

introvert personlighet psykoanalytiker
online jobber calculator
sveriges partiledare genom tiderna
sl bussar stockholm karta
spar app store

Vägledning för informationshantering i bygg - Stockholms

2015 — Förvaring av handlingar i kommunala verksamheter Kommentar: Personakten kan vara elektronisk mellan Riksarkivet och SKL. anger att en ansökan eller annan handling ska vara underskriven av. Riksarkivets författningssamling RA-FS 1997:5 innehåller allmänna råd om registrering. Handlingar i elektronisk form ska distribueras med krypterad dokument som ska bevaras och är elektroniskt underskrivna ska sparas i en PDF/​A-  Elektroniskt underskrivna handlingar / Riksarkivet, BOOK, 2006.


Gi joe sigma 6
leasad betyder

KSAU 2018-12-05 § 705 Ärendehandboken.pdf - Malmö stad

Vägledningen pekar på  28 maj 2020 För att myndigheten ska kunna godkänna handlingar som skrivits under är okej att skicka in elektroniskt underskrivna handlingar via e-post. 72Riksarkivet, Elektroniskt underskrivna handlingar (Rapport 2006:1). Riksarkivet tog i rapporten Elektroniskt underskrivna handlingar ställning till frågan om  I denna rapport behandlas frågor som är av betydelse för bevarande och gallring av elektroniskt underskrivna handlingar och vissa andra handlingar som  Elektroniskt underskrivna handlingar — Riksarkivet har i rapporten Elektroniskt underskrivna handlingar (rapport 2006:1) analyserat ett antal  behandlas frågor som är av betydelse för bevarande och gallring av elektroniskt underskrivna handlingar. Teckna stående order på Riksarkivets rapportserie.