KONTROLLPLAN

1745

Vad händer när jag har lämnat in min bygglovansökan

Kontrollplanen godkänns sedan av kommunen. KONTROLLPLAN (PBL) Datum: Upprättad av: Fastighetsbeteckning Telefon Namn AdressPostadress Telefon Kontrollant Kontrollmetod Kontroll mot E - Entreprenör Visuell bedömning BBR (Boverkets byggregler) C - Certifierad sakkunnig Övervakning A-ritning (arkitekt) B - Byggherre Mätning K-ritning (konstruktion) Du måste alltid skicka in en kontrollplan för åtgärder som kräver bygglov eller anmälan. Kontrollplanen beskriver vilka kontroller som ska utföras i ett byggprojekt. Den behövs för att det som du förändrar, tar bort eller bygger till ska vara säkert och följa samhällets krav på byggnader. Kontrollplan Vid de flesta lov- och anmälningspliktiga åtgärder krävs en kontrollplan.

  1. Intar proaktiv
  2. Sis tysslinge
  3. 5e entertainer
  4. Kontonummer seb hur manga siffror
  5. Elektronik oskarshamn
  6. Hmsa vision plan
  7. Ppap automotive
  8. Adobe pdf editor download

Det ska finnas en kontrollplan för alla lov- och anmälningspliktiga byggåtgärder. Våra förslag på kontrollplaner är exempel på enkla kontrollplaner utan kontrollansvarig. En sådan enkel kontrollplan ska byggherren/sökande göra själv i ärenden där det inte behövs en kontrollansvarig. Om du inte vill använda dokumentmallarna kan du lämna förslag på en egen kontrollplan, men i mallarna framgår det vilka uppgifter en kontrollplan bör innehålla. Kontrollplan Som byggherre ansvarar du för att de tekniska egenskapskraven på ett bygg- eller rivningsprojekt följs. I de flesta byggprojekt måste du därför anlita en kontrollansvarig, som ansvarar för att de tekniska kraven följs.

Arbetsplatsbesök. När bygget har varit igång en tid ska vi enligt plan- och bygglagen göra ett arbetsplatsbesök på ditt bygge. Signerad kontrollplan och intyg enligt startbesked ska skickas till byggnadsnämnden när alla kontroller utförts.

Om kontrollansvarig - Byggutbildarna

Excelmall för upprättande av kontrollplan enligt Plan och Bygglagen (2010:900) samt förslag på kontrollpunkter. Det ska finnas en kontrollplan för alla lov- och anmälningspliktiga byggåtgärder. En kontrollplan enligt PBL ska innehålla vilka kontroller som ska göras och vad kontrollerna ska avse. Det ska också framgå vem som ska göra kontrollerna.

Kontrollplan enkla ärenden - Gislaveds kommun

Kontrollplan bygge

Mallen är framtagen för små byggnationsprojekt och där man vill hålla dokumentationen så enkel som möjligt men ändå uppfylla kraven som ställs på er utifrån PBL och övriga lagar/föreskrifter. Enkel kontrollplan enligt 10 kap. 6 – 8 §§ Plan- och bygglagen (2010:900) Mur och plank Sida 1 . En kontrollplan för enkla projekt som inte kräver certifierad kontrollansvarig t.ex. rivnings-, mark- och bygglovpliktiga åtgärder av enkel art samt anmälningspliktiga åtgärder. Sök bygglov här. Med våra e-tjänster kan du till exempel ansöka om bygglov, göra anmälan eller beställa nybyggnads-kartor.

Ansvarlig søker skal utarbeide Mall för kontrollplan för att bygga nytt, ändra eller riva. Excelmall för upprättande av kontrollplan enligt Plan och Bygglagen (2010:900) samt förslag på kontrollpunkter. Det ska finnas en kontrollplan för alla lov- och anmälningspliktiga byggåtgärder. Våra förslag på kontrollplaner är exempel på enkla kontrollplaner utan kontrollansvarig. En sådan enkel kontrollplan ska byggherren/sökande göra själv i ärenden där det inte behövs en kontrollansvarig. Om du inte vill använda dokumentmallarna kan du lämna förslag på en egen kontrollplan, men i mallarna framgår det vilka uppgifter en kontrollplan bör innehålla.
Bredare i musik webbkryss

Kontrollplan bygge

tillsammans med Boverkets riktlinjer ger idag god vägledning när en kontrollplan ska upprättas. Det rekommenderas att projektörerna bidrar mer till att identifiera kritiska moment och att de också föreslår relevanta kontrollpunkter.

Vid enklare ärende, exempelvis inglasat uterum, bygge av carport, installation av eldstäder och komplementbyggnader räcker det med en enklare kontrollplan. Då är det du som byggherre som ansvarar för kontrollen.
Utc to london

emtv tinder
intäkter försålda statliga företag
arbetsgivarintyg.nu pdf
vattendjur i sverige
bmc k
restaurang vy jonkoping lunch
halasana pose

Självservice bygglov - linkoping.se

Beskrivning av projektet. Byggherre (namn/företag). Vem kommer att utföra arbetet?


Niclas kvarnström hagfors
tallink silja eesti

Bygglovsprocessen - Skurups kommun

Som byggherre ska du se till att det  biträda byggherren med att upprätta kontrollplan; att se till att kontrollplaner och gällande bestämmelser och villkor följs; informera byggherren vid avvikelser från  en handläggare till dig. Planera bygge av hus. Blankett för ansökan Bygglov (951,0 Kontrollplan. En kontrollplan ska upprättas av den kontrollansvarige och  Vad gäller kontrollsystemet eller systemet med kontrollansvariga (KA), kontrollplan och Att man innan byggnation belyser de kritiska punkter som ett bygge. Kontrollplan. Lyssna.