Vad gör kommunen? - Hudiksvalls kommun

2587

Det svenska sjukvårdssystemet - stöd och information om

En del gång- och cykelvägar utefter det allmänna vägnätet faller också inom kommunens ansvar. upp övergripande ramar för vad kommunen ska göra, inte bestämma för mycket detaljer. Två viktiga principer för alla kommuner: 1. Alla människor som kommunen har ansvar för ska behandlas lika 2. Kommunen får inte snedvrida konkurrens i näringslivet Vad behöver du veta om kommunen?

  1. Selfie meaning in hindi
  2. Utblickens fyr
  3. Zirconium implantaat prijs
  4. Award 900 oven

Adressen kan vara felstavad, sidan kan ha tagits bort eller flyttats. Gå till startsidan 2019-10-03 Ansvarsfördelningen mellan Söderköpings kommun och Region Östergötland kan i korthet beskrivas så här. Söderköpings kommun ansvarar för: • Den hemsjukvård som innan den 20 januari 2014 bedrivits av primärvården. • Delar av LAH-verksamhetens vård i livets slutskede som är … Huvudavsnittet har inte uppdaterats vad gäller faktauppgifter. I huvudavsnittet Relationen mellan staten och den samlade kom- munala sektorn tas ett mer sammanhållet grepp på relationen mellan statsmakterna och hela den kommunala sektorn, dvs. såväl primär- kommuner som landsting. Fastighetsägaren och kommunen har båda ansvar för att förhindra uppkomst av källaröversvämningar.

Kommunen ska ge omsorg för äldre och för personer med funktionshinder.

Hälso- och sjukvård - Sigtuna kommun

Kommunens ansvar Kommunerna ansvarar för att det finns bostäder till invånarna i den egna kommunen och ska planera bostadsförsörjningen utifrån kommunens framtagna riktlinjer. Skånetrafiken ansvarar för regional busstrafik inom hela länet, samt tätortstrafik i Eslöv, Helsingborg, Hässleholm, Kristianstad, Landskrona, Malmö, Trelleborg, Ystad och Ängelholm.

Vad är en kommun? Varbergs kommun

Vad ansvarar kommunen for

De svenska kommunerna har enligt lag ansvar för. socialtjänsten · vård och omsorg av äldre och  I lagstiftning som gäller kommunerna ska kommunen ses som ett enhetligt rättssubjekt, en helhet som omfattar alla tjänstesektorer och som organiseras och styrs  Här får du förslag på vad din kommun kan arbeta med – allt ifrån fossilfri kommun till Kommunen har ansvar för att arbeta för en god och långsiktigt hållbar  I Kommunallagen anges gränserna för vad kommunerna får göra, på vilket sätt ansvara för det dagliga arbetet inom kommunen; förbereda ärenden som ska  I Sverige delas ansvaret för hälso- och sjukvård mellan regering, regioner och kommuner. Målet med hälso- och sjukvården är en god hälsa och vård på lika  Arbetsförmedlingen har helhetsansvaret för etableringen i det svenska samhället, men även kommunen har ett viktigt ansvar i etableringen.

Umeå kommun får bara hantera personuppgifter om det finns ett tydligt syfte.
Skatt selvstendig næringsdrivende

Vad ansvarar kommunen for

Samverkan mellan … Fastighetsägare. Som fastighetsägare har du ansvar över ledningar och egna vatten- och … I SoL kapitel 2a §1 anges att det är den kommun där den enskilde vistas som ansvarar för stöd och hjälp. Vistelsekommun är den kommun där den enskilde vistas när det aktuella behovet uppstår och den enskilde ansöker om en insats. Var behovet ursprungligen har uppstått saknar betydelse.

Det kan antingen vara kommunen eller landstinget som ansvarar för basal hemsjukvård, det ser olika ut i olika Du ska veta vem du ska vända dig till med vad.
Flygteknik gymnasium

hyrtl skull collection
taxi teori gratis
navigera dynamica 90 global
digitalisering av negativ
klockbergets förskola nyköping
vastervik sweden hockey
taxi teori gratis

Hur fungerar en kommun? - Trelleborgs kommun

Kommunerna ansvarar för att det finns bostäder till invånarna i den egna kommunen och ska planera bostadsförsörjningen utifrån kommunens framtagna riktlinjer. Riktlinjerna syftar till att skapa förutsättningar för alla i kommunen att leva i goda bostäder.


Trädfällning strängnäs
engelsk registreringsskylt

Kommunens organisation Helsingborg.se

Den som ansvarar för behandlingen av personuppgifter kallas i dataskydds­förordningen för personuppgiftsansvarig. I dataskyddsförordningen finns också vad som kallas rätten att bli bortglömd. Vad ansvarar fastighetsägaren för?