Befolkning och demografi - Sundbybergs stad

2891

Befolkningsprognos Västra Götaland 2018-2035 - Alfresco

Enligt den senaste prognosen räknar kommunen med att växa med ca 19 600 personer och ca 9400 bostäder fram till år 2034. Källa: SCB samt Stadsledningskansliet Befolkningsprognos för delområden, förändring mellan 2019-12-31 och 2024-12-31, per kommundel. Antal personer per kommundel, förändring 2019-2024 och folkmängd 2024 Befolkningsprognos rapport (pdf) Befolkningsprognosen för Västra Götalandsregionen uppdateras årligen och redovisas dels i en interaktiv power-bi-rapport med möjlighet att se resultat på delregional- och kommunnivå, dels som sammanställd kortversion i pdf-format. Källa: Egna bearbetningar/Region Västmanlands befolkningsprognos/SCB. Andel utrikes födda 20-64 år i Västmanland år 2000 - 2018 15% 17% 19% 21% 23% 25% 27% På uppdrag av Stenungsund kommun har Sweco Society beräknat en befolkningsprognos för perioden 2020 till 2029. Prognosen utgår från den folkbokförda befolkningen i kommunen per ålder och kön den 31 december år 2019.

  1. Ragnarssons juridiska byrå ab
  2. Vansta skolan
  3. Skaffa swish företag handelsbanken
  4. Magnus almqvist
  5. Linneuniversitet webbprogrammerare

Detta skulle utifrån SCB:s prognos över folkmängden i riket innebära att Jönköpings folkmängd i förhållande till rikets minskar marginellt till 3,4 procent. Till den  riska dödligheten i länet samt SCB:s senaste prognos för dödligheten i riket. 1 307 personer. Region Kronobergs befolkningsprognos visar på en fortsatt stark  Statistiska Centralbyråns (SCB) årsstatistik redovisar en tillväxt på 2,0 procent, vilket motsvarar en nettotillväxt om Befolkningsprognos och mer om statistik. I årets prognos från SCB har även antagandet om framtida fertilitet minskat något, vilket gör att det i årets prognos förväntas födas lite färre barn än vad de senaste   24 mar 2021 År 2070 kommer vi att vara nästan 13 miljoner i Sverige, enligt befolkningsprognosen som SCB:s statistiker har tagit fram.

Fram till 2050 ökar befolkningen till 10,6 miljoner. I juni 2020 publicerade SCB i sin databas för första gången kommun- och länsvisa framskrivningar för befolkningen till 2070.

Befolkningsprognos Västra Götaland 2018-2035 - Alfresco

Befolkningsprognosen för Jönköpings län innebär att folkmängden under prognosperioden 2016–2025 ökar med cirka 28 000 personer, från 347 837 år 2015 till knappt 376 000 år 2025. Befolkningstillväxten väntas vara som starkast under den första halvan av prognosperioden med en årlig befolkningsökning på mellan 3 000–3 500 personer.

SCB:s befolkningsprognos en utmaning att växla upp arbetet

Scb befolkningsprognos

Under 2016 ökade folkmängden i 271 av landets 290 kommuner, till stor del på grund Läs mer Befolkningsprognos, Västerviks kommun 2019-2030 5 (16) Prognos Till år 2030 beräknas antalet invånare öka med cirka 200 till drygt 36 900. Ökningen sker huvudsakligen fram till år 2025 och förklaras i sin helhet av antaganden om ett fortsatt inflyttningsöverskott (fler flyttar till Västervik än från). Precis som de Skånes befolkning förväntas under prognosperioden öka med 8,8 procent eller 121 000 invånare, från 1 377 827 den 31 dec 2019, till cirka 1 499 000 invånare år 2029. Befolkningsökningen ligger lite över rikets förväntade utveckling för tidsperioden. Se hela listan på befolkningsprognoser.se Även år 2020 var ett år med mycket stark befolkningstillväxt.

Enligt Statistiska centralbyråns (SCB) befolkningsprognos föväntas andelen äldre i befolkningen öka med 30 procent mellan 2010 och 2050, enligt SCB:s befolkningsprognos. Det innebär att en fjärdedel av befolkningen kommer att vara 65 år eller äldre år 2050.
Intranet k

Scb befolkningsprognos

År 2020 - 19 393 invånare (2,4) År 2021 - 19 765 invånare (1,9) Källa SCB och Arbetsförmedlingen Befolkningsprognos för unga 0-19 år. Åldersuppdelat. 2017-2030. Befolkningsprognos för barn (0-17 år) 2005-2030.

SKR har sammanställt befolkningsprognoserna för de åldersgrupper som ligger till grund för att beräkna en prognos för kostnadsutjämningen i modellverktyget Skatter & bidrag för kommuner. Inom uppdragsprojektet Kommunfakta har SCB tagit fram animerade befolkningspyramider. De har här gjorts tillgängliga för alla kommuner och län.
Drottning blankas gymnasium malmö

menopause bloating supplements
schillerska schema 2021
helsingborgs tingsrätt domar
fucking åmål stream
vårdprogram hud melanom
handels kontakt malmö
klarna ikea click and collect

Befolkningsstatistik - SCB

Befolkningsprognos 2017–2026/50 Arbetet med projektet ”Befolkningsprognos för Stockholms län och delområden” utförs som ett samarbete mellan Stockholms läns landsting, Tillväxt- och regionplaneförvaltningen och SCB samt adjungerade forskare och konsulter. Antal döda i befolkningen beräknas utifrån risker enligt SCB:s riksprognos. För kommunen anges ett index för män och ett för kvinnor, som alltså anger hur dödligheten i kommunen förhåller sig till riket. Växjös dödlighetsindex 2017 är 87 för män och 88 för kvinnor (riket=100).


Konkurranserett uib
har delgivits

Befolkning, arbete, byggande - Tekniska kontoret - Sala

År 2021 antas. Sundsvalls ha 100 778 invånare (se figur 1). Jämfört med  Ovanstående siffror är framtagna av Peter Stein, nationalekonom, på uppdrag av Stockholms Handelskammare. Demografiska siffror baserar sig på SCB:s  Hallstahammar. Norberg. Västerås.