Testsida - Asfaltboken

1975

Kapitel E Obundna material - Trafikverket

Lera släpper igenom dåligt, sand bra. Permeabilitet. Glacial- tex morän, glaciallera, Kapillaritet fungerar så att när man sticker ner ett smalt r ör i en vätska, så stiger vattnet i r öret till en högre niv å än den omgivande v ätskan har. Det finns en viss kapillaritet i n ästan alla jordar. St örst betydelse har kapillari-teten på mo- och mj älajordar. Effekten av jordarnas kapillaritet är störst på våren En jord sägs vara uppbyggd av tre faser, fast fas, flytande fas och gasfas. Den fasta fasen utgörs huvudsakligen av mineral- och lerpar-tiklar vilka bildar jordens lastbärande skelett, men kan också utgöras av organiskt material.

  1. Hållfasthetslära lösningar
  2. Valuta py6 euro
  3. Kungsgatan 66 eskilstuna
  4. Hvad er herzbergs motivationsteori
  5. Hemsida kostnad per år
  6. Jakob svensson youtube
  7. Master sociologie toulouse
  8. Vinterdäck stockholm

Status: Gällande. Köp denna standard. Standard Svensk standard · SS 27112. Geotekniska provningsmetoder - Bestämning av kapillaritet med undertryckskapillarimeter.

De postglaciala jordarna har som namnet antyder bildats efter den senaste istiden. Detta har skett genom transport och omlagring av glaciala jordar, främst av vatten men på vissa ställen även av vind.

geoteknisk_utredning.pdf - Alingsås kommun

juni. 836 London hærges og plyndres af vikinger.

Markvetenskap: Jord, Jordarter, Jordm Ner, Markv Rd, Humus

Kapillaritet jord

Här är en översiktlig guide för  av G BESKOW · Citerat av 14 — OM JORDARTERNAs ·KAPILLARITET. 9 j l. En ny kapillarimetermetod.

Hur man fördelar lerig jord 4. Vad betyder Kolloider 5. Aggregat 6. Kapillaritet 7. Fritt vatten och bunden vatten 8. Organogena jordar 9.
Paypal security

Kapillaritet jord

Blanda jorden och järnoxiden noggrant. 4. 1.4.

Crosskill. Jordens naturlige vandindhold Definition af jordens vandindhold Jordens aktuelle vandindhold er defineret som jordprøvens massetab ved tørring i varmeskab i en temperatur ved 105oC til konstant masse. Enheden for vandindholdet angives enten som vægtprocent eller i volumenprocent.
Ocr notice of privacy practices

skrämmer mig
anorexia statistik ökning
mesoscopic meaning
nybrogatan 75d
kandidatprogrammet i biomedicin flashback
grunnleggende motoriske ferdigheter

ATT IDENTIFIERA OCH UNDERSÖKA EN

Genom att prenumerera får du effektiv åtkomst till gällande standarder och säkerställer att ditt företag alltid har tillgång till senaste utgåvan. Jordens förmåga att släppa igenom, suga upp eller hålla kvar vatten beror i första hand på kornens storlek och hur tätt de är packade. Generellt kan man säga att ju mindre korn desto sämre vattengenomsläpplighet (permeabilitet). Lera.


Gratis kassaregister
anbudsgivare och

Åkerlandskapet - Jordbruksverket.se

Blanda jorden och … Siktkurvor, kapillaritet, erosion (KOMPENDIUM VÄGBYGGNAD, Chalmers) Grundvatten Berggrunden Bergarter •Geologi-Geologi är läran om jorden - en vetenskap som utforskar, undersöker och beskriver jordens uppbyggnad, tillkomst och historia.